"Update available" TROJAN

Link (Dangerous): https://tryinternetsly.com/plpb/prtk/block-ads/?0=&s=2ho2sfhus2ka51m&=&offer=https://tryinternetsly.com/?_lp=1&_token=uuid_2ho2sfhus2ka51m_2ho2sfhus2ka51m6245b533ab4805.57227028&source=&_subid=2ho2sfhus2ka51m&_token=uuid_2ho2sfhus2ka51m_2ho2sfhus2ka51m6245b533ab4805.57227028#

Registered via NameCheap on Pi Day, 2021 (Updated March 15, 2022) - https://tryinternetsly.com/plpb/prtk/block-ads/?0=&s=2ho2sfhus2ka51m&=&offer=https://tryinternetsly.com/?_lp=1&_token=uuid_2ho2sfhus2ka51m_2ho2sfhus2ka51m6245b533ab4805.57227028&source=&_subid=2ho2sfhus2ka51m&_token=uuid_2ho2sfhus2ka51m_2ho2sfhus2ka51m6245b533ab4805.57227028#

Associated Browser Extension - Microsoft Edge Addons