850 000 EU

Continuing the discussion from €850,000.00:

Have a same now, so its true or not. I write true bank and report for this mail for its not normal. So thank for this mail
Vážená LENKO BLAHOVÁ,

Obsah vaší e-mailové zprávy byl přečten a porozumění, představenstvo Světové banky a paní Kristalina Georgieva, prezidentka a výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Washington D.C. ve spolupráci s ministerstvem financí USA a některými dalšími relevantními vyšetřovacími agenturami ve Spojených státech nařídili, abychom byli jejich zahraniční převodní jednotkou BANQUE ATLANTIQUE INTERNATIONAL TOGO, abychom převedli celkovou částku 850 000,00 EUR na hlavní kartu ATM a poslali vám ji jako kompenzaci a jak víte, bez vašich správných údajů uvedených níže toho nemůžeme dosáhnout,

1) Vaše celé jméno:

2) Adresa vašeho bydliště:

3) Kopie vašeho občanského průkazu nebo pasu:

4) Vaše země:

5) Vaše soukromé telefonní číslo:

Doporučuji vám, abyste nám odpovídajícím způsobem zaslali údaje o vašich údajích, abychom mohli bez chyby a prodlení převést váš kompenzační fond v hodnotě 850 000,00 EUR na hlavní kartu bankomatu a odeslat jej na vaši adresu.

Váš ve službě

Prof. Folly Dede

Ředitel zahraničních remitencí

BANQUE ATLANTIQUE INTERNATIONAL TOGO.

Thank you for banking with BANQUE ATLANTIQUE INTERNATIONAL TOGO.


This is an auto-generated email. Please do not reply. For enquiries on Banque Atlantique products and services Www.banqueatlantique.net

Please call BANQUE CONTACT +22898942438 or email: [email protected]